Oferta pomiarowa Pomiary Elektryczne Łódź :

 

 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
 • pomiary napięcia dotykowego
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • Badanie sprzętu dielektrycznego
 • przeglądy odbiorcze
 • przeglądy okresowe
 • serwis, modernizacja oraz rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych
 • konserwacja stacji transformatorowych
 • Pomiary rusztowań
 • Pomiary elektryczne sprzętu medycznego
 • Pomiary rezystancji węży nalewczych

Pomiaru dokonuję we wszystkich układach sieci : TN, TT, IT : TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT we wszystkich typach obiektów. Uprawnienia umożliwiają mi wykonywanie pomiarów bez ograniczeń napięcia. W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonuję na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz ich przebudowy.